Kiếm tiền online

Xác minh danh tính trên ySense

Xác minh danh tính (verification identity) - một thao tác quan trọng mà người dùng ySense nào rồi cũng phải trải qua.

Khắc phục sự cố trên Lifepoints

Cuối năm 2018, Globaltestmarket đã chính thức chuyển sang tên mới Lifepoints. Dưới đây là tổng hợp một số lỗi phát sinh để các bạn tham khảo.

Hướng dẫn rút tiền từ ySense

Khi số dư trong tài khoản đạt mốc 20 USD, bạn có thể rút tiền từ ySense (Clixsense) bằng nhiều phương thức khác nhau, hỗ trợ cả Payoneer nhé.