Kiểm phiếu ĐH - 123itvn.com


Cộng đồng vui bựa status Tham gia đê
(Góc Paypal)
Tỷ giá tốt, độ trust cao và nhận tiền nhanh chóng! Liên hệ ngay để được trải nghiệm dịch vụ mua dollar paypal - thanh toán hộ paypal uy tín nhất Việt Nam hàng trăm năm qua nhé :))

Kiểm phiếu ĐH


Chuẩn bị


- 7 PC (nên cùng hệ điều hành), bao gồm : 1 máy chủ, 5 máy trạm và 1 máy sơ cua.
- Tất cả PC đều được kết nối mạng LAN thông qua 1 switch.
- Đã cài đặt xong phần mềm kiểm phiếu cho toàn bộ các máy tính (thao tác này thường sẽ do BTC đảm nhiệm).

Cấu hình


Trên máy chủ
 • Computer name : MC
 • Group : Kiemphieu
 • IP : 192.168.1.10 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
 • Vào ổ D, tạo thêm một thư mục "MC"
 • Vào mục Network and Sharing Center, bật chia sẻ và tắt mật khẩu

Trên máy trạm
 • Computer name : M1 ⇒ M5
 • Group : Kiemphieu
 • IP : 192.168.1.11 ⇒ 192.168.1.15
 • Vào ổ D, tạo thêm một thư mục tương ứng "M1" cho tới "M5"
 • Vào mục Network and Sharing Center, bật chia sẻ và tắt mật khẩu

Tạo ánh xạ
 • Từ máy chủ, lần lượt tạo ánh xạ tới các máy trạm thông qua thư mục M1 ⇒ M5, dùng để xuất danh sách kiểm phiếu.
 • Cũng như vậy, từ các máy trạm lần lượt tạo ánh xạ tới thư mục MC trên máy chủ, dùng để xuất kết quả kiểm phiếu.

Tạo ánh xạ ổ đĩa

Lưu ý : Máy trạm M6 dùng để sơ cua nhưng cũng được cấu hình tương tự.

Sự cố nhập liệu


Nhập sai số thứ tự
- Dùng nút di chuyển (F6/F7) trên menu để tìm đến bản ghi sai, sau đó nhấn Sửa, cập nhật lại và Lưu. Cuối cùng là ấn nút cách để tiếp tục nhập mới. 
- Trong trường hợp phần mềm đã nhảy sang bản ghi mới nhưng ở khung nhập số thứ tự vẫn còn lưu lại kết quả của bản ghi cũ thì chỉ việc xóa hết kết quả đó đi rồi nhập tiếp bình thường.

Nhập sai có hệ thống
- Nếu tìm được các bản ghi sai thì có thể rà soát và sửa lại.
- Nếu sai quá nhiều, hãy xóa toàn bộ dữ liệu và làm lại từ đầu.

Nhân sự


- Mỗi tổ kiểm phiếu sẽ có 4 người : đọc, giám sát đọc, nhập, giám sát nhập.
- Phiếu được chia thành từng tệp 10 cái, kiểm xong 1 tệp nếu nhìn số lượng trên phần mềm là bội của 10 thì okie.

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận !